на македонски производи

ICT Услуги

Врз основа на бројни истражувања, анализи и истражувања, развиена ИКТ индустрија е еден од клучните фактори за раст на макроекономската конкурентност на земјата. Според Европската унија информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) директно придонесува 5% во европскиот бруто домашниот производ (БДП) на годишно ниво. Исто така, ИКТ како сектор прави придонес од 20% во растот на БДП на ЕУ со дополнителни 30% од инвестициите во ИКТ.
Во моментов во ИКТ индустријата има 1.957 економски активни компании, кои генерираат вкупно 879,65 милиони евра приход, 792,48 милиони расходи и 118,65 милиони нето-добивка. Постои голема веројатност дека во следните 2 години приходите ќе достигнат близу 1 милијарда евра и 134 милиони нето добивка.
Најголем дел од компаниите или 56% од вкупниот број се концентрирани во подсегментот „Софтвер и ИТ услуги“ и 27% во „ИКТ трговија и производство“. Од проекцијата, вкупниот број на економски активни компании ќе достигне 2.390 или раст од близу 15% во однос на 2019 година.
Индустријата вработува вкупно 15.093 лица со вкупен број вработени расходи од 199,69 милиони евра (бруто плати) и 138,33 милиони нето плати и надоместоци на плата. Се очекува во следните неколку години бројот на вработени да порасне до 17.676.

Вино

Македонското вино е со извос вреден 52 милиони долари.
Припаѓа ба СЗ областа на енолошката карта, заедно со Франција, Корзика, Јужна Италија и Шпанија.
Регион идеален за најквалитетното црвено грозје.
Забрането е додавањето на шеќер во вината.

Деривати

Во 2019 во Македонија најмногу растел извозот на деривати достигнувајќи 133 милиони евра.
Најголемиот дел од извозот бил кон земјите од ЕУ.
Извозот во зејмите од Азиско- пацифичкиот регион бележи раст од 148%.

Медицина

Извозот на текстилни производи на годишно ниво достигнува вредност од околу 500 милиони евра.
Германија е најдобар пазар за извоз со 65% од вкупниот извоз.
ЕУ пазарите опфаќаат околу 450 милиони евра.

Текстил и облека

Извозот на текстилни производи на годишно ниво достигнува вредност од околу 500 милиони евра.
Машките кошули достигнаа извоз од 618 милиони долари годишно.
Германија е најдобар пазар за извоз со 65% од вкупниот извоз
ЕУ пазарите опфаќаат околу 450 милиони евра.

Храна

Половина од продажбата на македонските кондиторски производи отпаѓа на странски пазари.
Извозот на македонски кондиторски производи се зголемува за 30% годишно.
Ајварот е 33-тиот најизвезуван македонски производ.
Експертите тврдат дека климата за извоз на овие производи се подобрува.

производи со нас

Добредојдовте!

Регистрација на продавач